LÒGICAWeb Imatges Grups Directori

 

Karl Popper


La lògica és l'art directiu de l'acte de la raó en si mateix , art pel qual l'home, en aquest acte de la raó procedeix ordenadament, facilment i sense error.

St Tomàs d'Aquino (1225-1274)