-inferència-

Web Imatges Grups Directori

 

inferència EPIST. /LÒG.

(del llatí inferentia, d'inferre, portar, discórrer) Operació mental per la que d’una veritat coneguda es passa a una altra no coneguda.

Aquesta operació mental consisteix en un procés psicològic segons el qual ens creiem justificats a admetre una conclusió pel mer fet d’haver acceptat una o diverses premisses. Quan la inferència es realitza mitjançant regles de lògica, rep el nom de raonament deductiu (o deducció), o raonament inductiu (o inducció), segons si la veritat de les premisses exigeix, o no, respectivament, la veritat de la conclusió.

Veure:

regles d’inferència,

inferència inductiva,

inferència immediata.

 


Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons. FiloXarxa 2004 Conceptes i textos filosòfics Jordi Cortés Morató i Antoni Martínez Riu. Construcció i disseny de la web i traducció de textos al català: Jordi Cortés Morató