-enunciat-

Web Imatges Grups Directori

 
enunciat LÓG.

(del llatí enuntiatio, que tradueix el grec lógos apofantikós, oració categòrica, la que pot ser verdadera o falsa) Conjunt de signes construït segons regles sintàctiques susceptible de ser verdader o fals

Per exemple, els següents enunciats:


Veure també:

enunciat bàsic

enunciat categòric

enunciat contingentment verdader

enunciat deòntic

enunciat legaliforme

enunciat observacional

enunciat probabilístic

enunciat protocol·lari

enunciats atòmics i moleculars

proposició

proposicions analítiques/sintètiques, quadre de

veritat lògica


 


Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons. FiloXarxa 2004 Conceptes i textos filosòfics Jordi Cortés Morató i Antoni Martínez Riu. Construcció i disseny de la web i traducció de textos al català: Jordi Cortés Morató