-consistència-

Web Imatges Grups Directori

 

consistència
EPIST.

Junt amb la completud una de les propietats més importants de l’estructura lògica de les teories.

Una teoria, T, entesa com a sistema axiomàtic, és consistent si i només si no conté alhora una afirmació (p) i la seva negació (¬p); en cas contrari és inconsistent.

LÒG. Propietat de dos o més enunciats que poden ser vertaders al mateix temps. Un conjunt de fórmules és sintàcticament consistent si i només si d’elles no pot deduir-se una contradicció, que pot expressar-se com:

pÙ¬p

Un conjunt de fórmules és semànticament consistent si i només si hi ha almenys una interpretació de les seves variables que fa vertader a tot el conjunt. Si tals fórmules representen a una teoria, existeix llavors un model de l'esmentada teoria.

 
Veure inconsistència.

 


Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons. FiloXarxa 2004 Conceptes i textos filosòfics Jordi Cortés Morató i Antoni Martínez Riu. Construcció i disseny de la web i traducció de textos al català: Jordi Cortés Morató