-conseqüència lògica-

Web Imatges Grups Directori

 
conseqüència lògica LÒG.

Concepte fonamental de la lògica, relacionat amb el de deduïbilitat (veure exemple), que defineix la propietat essencial dels raonaments vàlids i de les formes vàlides de raonar.

Definida sintàcticament, una fórmula qualsevol B és una conseqüència lògica d'un conjunt D de fórmules, si B és deduïble a partir del conjunt D.

Definida semànticament, una fórmula B és una conseqüència lògica d'un conjunt D de fórmules si tota assignació o interpretació que fa vertader al conjunt D fa també vertadera a la fórmula B.

El conjunt D = A1, A2, A3, ...Apot estar format per varies fórmules, per una  o per cap Ø D

Definició semàntica

«D╞ B, si i solament si tota interpretació f que va verdader al conjunt D fa també verdadera a B»

Definició sintàctica

«D╞ B, si i solament si existeix un procediment per deduir B de D»

Ambdues propietats, conseqüència lògica B i deduïbilitat B, són correlatives, de manera que:

« B si i solament si B»

La conseqüència lògica entre enunciats o fórmules d’enunciat suposa que la forma de l’argumentació és vàlida, de manera que, sigui quina sigui la interpretació o assignació de valor que es dóna als seus termes o lletres d’enunciat, la veritat es transmet de les premisses a la conclusió: si les premisses són vertaderes la conclusió ha de ser vertadera.

 


Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons. FiloXarxa 2004 Conceptes i textos filosòfics Jordi Cortés Morató i Antoni Martínez Riu. Construcció i disseny de la web i traducció de textos al català: Jordi Cortés Morató