-algorisme-

Web Imatges Grups Directori

 
algorisme LÒG.

al-Khwarizmi«Algorisme», terme que procedeix d’al-Khwarizmi -Abu Abd Allah al-Khwarizmi-, matemàtic persa que, cap al 830 dC, va compondre un manual d’aritmètica, titulat Kitab al jabr w’al-muqabala (en el que apareix també la paraula «àlgebra»). Procediment o sistema de càlcul que, en un nombre finit de passos, permet solucionar un problema. És, per consegüent, un mètode efectiu o un procediment que pot ser portat a la pràctica gairebé d’una manera mecànic. Rep també el nom de procediment de decisió. Les taules de veritat; són un exemple d’algorisme, ja que són un procediment que pot aplicar-se a qualsevol fórmula de la lògica d’enunciats per decidir si és o no una tautologia o un teorema.

Encara que el concepte és modern (d’aquest segle), en l’antiguitat s’usaven també algorismes.

Veure màquina de Turing.

 


Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons. FiloXarxa 2004 Conceptes i textos filosòfics Jordi Cortés Morató i Antoni Martínez Riu. Construcció i disseny de la web i traducció de textos al català: Jordi Cortés Morató