Guia Docent Cicle Mig d'Instal.lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies

LaboratoriElectricitatLaboratoriMotors

[Família professional Manteniment i serveis a la producció]

2000 hores (2 cursos acadèmics)

De què treballaràs?

On treballaràs?

Què estudiaràs?

Crèdits

Primer curs (tarda de 16 h a 21 h)

C4 Qualitat en el muntatge i procés 70h
C6 Representació gràfica i verificació d’elements mecànics 105h
C7 Tècniques de mecanització i unió 210h
C8 Electrotècnia 181h
C9 Automatismes elèctrics, pneumàtics i hidràulics 210h
C10 Seguretat en el muntatge i mantenimentd’equips i instal·lacions 64h

Segon curs (tarda de 16 h a 21 h)

C1 Muntatge i manteniment mecànic 210h
C2 Muntatge i manteniment elèctric 175h
C3 Conducció i manteniment de línies automatitzades 140h
C5 Administració, gestió i comercialitzacióen la petita empresa 70h
C11 Relacions en l’equip de treball 70h
C12 Formació i orientació laboral 70
C13 Formació en centres de treball 350h
C14 Síntesi 72h

Quin requisit necessites per a accedir al cicle?

Si vols continuar estudiant, què pots fer?

Material necessari

Per seguir adequadament les activitats d'aprenentatge dels diferents crèdits del cicle serà necessari disposar del següent material bàsic (fotografies orientatives):

C1 Muntatge i Manteniment Mecànic
Bata de Taller
BataTaller
Ulleres protectores
UlleresProteccio
Guants
Guants
C2 Muntatge i Manteniment Elèctric
Pinces Amperimetriques
PincesAmperimetriques

1 Pinça amperimètrica (*) 400V Corrent Altern i pila de recanvi 20 A Corrent Altern (escala mínima)

Pelafils
Pelafils1 Pelafils2

1 Pelafils aïllat Qualsevol d’aquests tipus

Tallacaps
Tallacaps

1 Tallacaps aïllat de tall obliquo

Tornavís
Tornavís1 Tornavís2

1 Tornavís de boca recta de 3x100 aïllat

1 Tornavís de boca recta de 4x100 aïllat

1 Tornavís de boca estrella (Philips) No 1 x100 aïllat

1 Tornavís de boca estrella (Philips) No 2 x100 aïllat

1 Tornavís de boca recta de 5x100 no cal aïllat

Regleta
Regleta

1 Tira de regletes de connexió de 10 mm2

1 Tira de regletes de connexió de 16 mm2

1 Tira de regletes de connexió de 25 mm2

Cinturo Porta Eines
CinturoPortaEines

1 cinturó portaeines OPTATIU

Recordeu, que a totes les classes, sempre s'ha de disposar d'estris i material de treball gràfic.

 EN GENERAL: