Guia Docent Cicle Mig d'Instal·lacions de Fred i Climatització

[Família professional Manteniment i serveis a la producció]

2000 hores (2 cursos acadèmics)

La competència general d’aquest títol consisteix en muntar i mantenir instal·lacions frigorífiques, de climatització i de ventilació aplicant la normativa vigent, protocols de qualitat, de seguretat i prevenció de riscos laborals establerts, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

Competències professionals

De què treballaràs?

Què estudiaràs?

Mòduls

Primer curs (tarda de 8 h a 14.30 h)

M1 Tècniques de muntatge d’instal·lacions 264h
M2 Instal·lacions elèctriques i automatismes 264h
M7 Màquines i equips tèrmics 231h
M8 Formació i orientació laboral 99h
M9 Empresa i iniciativa emprenedora 66h

Segon curs (tarda de 16 h a 21 h)

M3 Muntatge i manteniment d’equips de refrigeració comercial 132h
M4 Muntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques comercials 198h
M5 Muntatge i manteniment d’instal·lacions de climatització, ventilació i extracció 198h
M6 Configuració d’instal·lacions de fred i climatització 132h
M10 Síntesi 66h
M11 Formació en centres de treball 350h

Quin requisit necessites per accedir a aquest cicle?

Si vols continuar estudiant, que pots fer?

IPMBDepartament de Manteniment Industrial2011-2012