Costrucció d’habitatges socials

AUTORA: Fabiola Pérez Jiménez

CENTRE: INS Miquel Biada

TIPOLOGIA: Creatius

ABSTRACT:

Aquest treball tracta sobre la problemàtica de l’accés a l’habitatge per part del col·lectiu dels immigrants. En l’actualitat, no tothom té accés a l’habitatge i en aquest cas els immigrants sovint abandonen el seu país a la recerca de millores en la seva vida. Cada vegada el dret a l’habitatge ha anat augmentant el seu preu, ja que aquest dret s’ha mercantilitzat. En aquest estudi com a solució es busca un sistema d’habitatges que pugui servir com a model aplicable en diferents països/contextos, oferint així una solució universal.

En el procés cap a la proposta final es duen a terme recerques d’exemples de vida comunitària, l’anàlisi de diferents sistemes constructius, la realització d’entrevistes i la cerca d’un terreny adequat per a plasmar el projecte. Per a finalment desenvolupar la proposta final d’uns habitatges que resolgui la problemàtica de l’accés a l’habitatge per a persones immigrants.

Treball en pdf

Posted in 2024, INS Miquel Biada | Leave a comment

Musicalment, la música com a teràpia a les residències

AUTOR: Daniel Penas González

CENTRE: INS Miquel Biada

TIPOLOGIA: Analítics

ABSTRACT:

El meu treball de recerca es titula “Musicalment” i tracta de com la música pot incidir com a teràpia a les residències d’avis. Dintre d’una residència, es poden trobar pacients amb patologies com demència o alzheimer, i per alleujar els efectes d’aquestes malalties, es pot utilitzar la música com a remei terapèutic. El desenvolupament d’aquest treball té dues motivacions: La importància de la música al meu dia a dia i la meva àvia.

Aquest treball de recerca està format per diverses parts. En primer lloc, per tenir una visió prèvia al treball, es troba l’abstract i la introducció del treball. En segon lloc, la part teòrica, amb els conceptes claus de temes com la música, la neurociència i la musicoteràpia. Seguidament, la part pràctica, amb els tres apartats d’aquesta part i les conclusions extretes gràcies a la part pràctica. Finalment, els annexos amb tota la informació addicional que aquest treball té.

La finalitat principal del treball és assolir l’objectiu de comprovar si la música pot contribuir realment com a teràpia en la vida de les persones que resideixen en una residència d’avis. Des d’aquest plantejament, la hipòtesi, que és “La música pot incidir com a teràpia a les residències”, s’ha resolt a través de diverses metodologies. D’una banda, a través de consultes bibliogràfiques o tasques documentals i consultes a fonts secundàries per dur a terme el marc teòric del treball, en el qual també s’han assolit qüestions com “Què és la música” o “Quins beneficis té la musicoteràpia”. 

D’altra banda, s’han fet observacions de les sessions de musicoteràpia, a més d’entrevistes a professionals, i l’anàlisi dels beneficis que aquestes sessions ofereixen a la malaltia de la persona per dur a terme la part pràctica del meu treball. A part d’això, també s’ha fet una comparació entre les residències de Mataró per oferir propostes de millora com a visió de futur.

En concloure el meu treball, vaig poder confirmar la hipòtesi. Després de l’anàlisi de sessions de musicoteràpia i comparar l’estat inicial amb l’estat del pacient al final de la sessió, es va poder afirmar la meva hipòtesi inicial del treball.

Treball en pdf


Posted in 2024, INS Miquel Biada | Leave a comment

Mar endins: Navegant cap al futur

AUTORES: Adriana Parra i Laia Pecharroman

CENTRE: Escola Pia

TIPOLOGIA: Explicatius i confirmatoris

ABSTRACT:

Mataró va ser on es va fabricar el primer ferrocarril del país que connectava la ciutat amb Barcelona. Actualment, es vol crear un projecte igual d’emprenedor, però per via marítima mitjançant un ferri. L’objectiu d’aquest treball ha estat trobar una alternativa més ràpida, econòmica i sostenible que millori l’experiència del client.

A partir d’aquí, s’han fet un treball exhaustiu basat en enquestes per esbrinar quin és el principal problema dels serveis de transport ja existent, una comparativa d’aquests mateixos i algunes embarcacions de referència, i una sèrie d’entrevistes amb experts i professionals. Recollida tota aquesta informació, s’ha arribat al plantejament del vaixell idoni per a aquesta activitat. Finalment, s’ha conclòs que aquesta idea és viable en tots els aspectes.

Treball en pdf

Posted in 2024, Escola Pia | Leave a comment

Els vikings i les seves incursions a la Península Ibèrica

AUTOR: Pau Álvarez Vega

CENTRE: Maristes Valldemia

TUTOR: Joan Bracero

TIPOLOGIA: Documental

ABSTRACT:

En aquest treball de recerca es podran veure els diferents àmbits de la cultura dels vikings. El treball està dividit en dues parts: els vikings en general i els vikings a la península Ibèrica. En aquesta primera part del treball de recerca es podran conèixer els diferents àmbits de la cultura i la societat dels vikings com eren realment, quines eren les seves creences, alguna de les seves polítiques, com entenien el món del sexe, les tècniques que ells feien servir per lluitar al mar i a terra, com eren els seus vaixells, veritats i mentides sobre ells i que n’ha quedat actualment.

A la segona part es podrà veure i conèixer l’època en què els vikings van estar atacant la península Ibèrica. Els vikings van fer tres campanyes militars durant els segles IX-XI. El que es trobarà en referència en aquestes campanyes militars seran els successos més rellevants, dades interessants i rellevants sobre aquelles campanyes militars, on els vikings van haver de lluitar contra els musulmans els quals van haver de fer fora els vikings en diverses ocasions, la relació que tenien els comtes catalans i els vikings i l’únic objecte d’origen viking que s’ha trobat a la península Ibèrica.

Les persones que llegeixin aquesta feina es donaran tindran una gran sorpresa en saber que els vikings eren una societat molt avançada en aquella època, aquesta mentalitat tan innovadora farà que puguin arribar a fer grans conquestes i batalles que han quedat a la història. La gent que llegeixi aquest treball podrà saber i conèixer què van fer a la península Ibèrica, una zona la qual mai no van poder establir un regne o campament permanent degut principalment als musulmans que dominaven la Península Ibèrica.

Treball en pdf

Posted in 2024, Maristes Valldemia | Leave a comment

Antics oficis al Maresme al segle XX

AUTORA: Ariana Llamas Vives

CENTRE: Maristes Valldemia

TUTOR: David Caravaca

TIPOLOGIA: Descriptius i de catalogació

ABSTRACT:

Des del principi de la humanitat una de les característiques de les societats ha estat la seva manera de relacionar-se per mitjà dels oficis. En aquest treball es farà una anàlisi dels diferents oficis que s’han desenvolupat al llarg del segle XX a la comarca del Maresme. El treball es basa no només en una recerca bibliogràfica, sinó també en una història oral. La meva motivació personal ha estat el meu interès per conèixer el passat d’alguns oficis. El treball dels oficis està estructurat en els tres sectors econòmics, el primari, el secundari i el terciari on s’han inserit les feines corresponents amb la seves característiques. Posteriorment se han realitzat les entrevistes personals amb un qüestionari amb preguntes generals i d’altres de particulars referides a la seva feina en concret. Les hipòtesis del treball assenyalaven la desaparició i canvi d’aquests per millores a la maquinària, manca de rendiment econòmic, deslocalització i reducció de la demanda les quals van ser confirmades mitjançant l’anàlisi de les característiques peculiars de cada un. A més, s’ha analitzat si han perdurat al llarg del segle, han desaparegut o si han tingut la possibilitat d’adaptar-se a les noves circumstàncies que s’han produït a la societat. Finalment, el treball conclou amb una part pràctica que mostra les vivències i opinions de les persones enquestades i l’elaboració manual d’un producte artesà com és en aquest cas una neula.

Treball en pdf

Posted in 2024, Maristes Valldemia | Leave a comment