Simbologia
Cel clar. Intervals amb núvols .
Cel amb núvols . Cel tapat.
Intervals amb núvols acompanyats de pluja débil. Cel amb núvols i pluja dèbil.
Cel tapat amb pluja dèbil. Intervals amb núvols i pluja moderada.
Cel amb núvols i pluja moderada. Cel tapat amb pluja moderada.
Intervals amb núvols i plujes tormentoses. Cel amb núvols i plujes tormentoses.
Cel tapat amb plujes tormentoses. Intervals amb núvols, plujes tormentoses i pedra.
Cel amb núvols, plujes tormentoses i pedra. Cel tapat amb plujes tormentoses i pedra.
Intervals amb núvols i nevades. Cel amb núvols i nevades.
Cel tapat i nevades.
[Tancar]